Karasiewicz i Syn Sp. z o.o.

Praca

Firma Karasiewicz i Syn Sp. z o.o.

zatrudni osobę na stanowisku : Lakiernik

zatrudni osobę na stanowisku : Handlowiec 

zatrudni osobęna stanowisku : BOK - biuro obsługi klienta

zatrudni osobę na stanowisku : Mechanik - Elektromechanik

Dane kontaktowe

Karasiewicz i Syn Sp. z.o.o.

Radom, ul. Kapturska 10

tel. 48 360 83 23

CV i list motywacyjny proszę składać w siedzibie firmy  lub  na adres e-mail  renault@karasiewicz.pl

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)informuję,iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karasiewicz i Syn Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu (26-600) ul. Kapturska 10,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji.

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne